Begeleiding in groepen

Gelijkwaardige ontmoeting van ziel tot ziel, van hart tot hart, van mens tot mens is de basis waarbinnen dit plaatsvindt.

  “in verbinding en uitwisseling jezelf (h)erkennen, terugvinden en zijn”

Het ervaren in groepsverband geeft unieke en eigen mogelijkheden. Het samenspel, de interactie en het groepsveld geeft je de kans om samen met anderen te groeien in het dieper thuiskomen in jezelf. Het herkennen en spiegelen kan een verrijking geven in je individuele bewustwording. Tevens draagt elke ziel eigen informatie en bewustzijn, waardoor andere groeikansen langskomen.

De verbinding met je ware zelf maken staat centraal. Het terugvinden van deze oorspronkelijke energie is als thuiskomen in jezelf. Je gaat jezelf weer beluisteren, bewonen en vertrouwen. Individueel zielsbewustzijn her-inneren en integreren tot in je menszijn is in deze tijd van wezenlijk belang. 

Ik begeleid je graag om diepere verbinding in en met jezelf te ervaren en van binnenuit in groepsverband te functioneren: Co-creatie vormgeven.