Groeitraject “Op weg naar innerlijk meesterschap”

Groeitraject voor de ont-wikkeling van de persoonlijkheid, het zelf, het hart en de ziel.

Voelend en authentiek van binnenuit leven. Vanuit je diepste kern en weten waarnemen, onderzoeken, je eigen koers uitzetten en leven volgens de wijsheid van je hart en ziel. Dat is innerlijk meesterschap. In dit groeitraject naar innerlijk meesterschap focus je op het terugvinden en her-inneren van je eigen oorspronkelijke wijsheid en vermogens. Deze gaan voorbij aan de beperkingen, waarbinnen je hebt geleerd te denken en te functioneren.

Voor wie?

 • Voor mensen die vanuit hun oorsprong en innerlijke bron helder richting aan hun leven wensen te geven.
 • Voor mensen die “wakker” zijn geworden en zich wensen te herinneren wie ze ten diepste zijn.
 • Voor mensen die bewust kiezen voor zelf-ontwikkeling.

Uitgangspunten:

 • Bewustzijnsontwikkeling: je kunt jezelf zien als een geheel van informatie, waar je contact mee kunt maken. Ervarend en ontdekkend leer je dit bewustzijn kennen op jouw eigen wijze.
 • Training van je waarneming en onderscheidingsvermogen.
 • Vertrouwen op je intuïtieve vaardigheden, hart en zielskwaliteiten.
 • Begeleiding in de transformatie, her-innering, activatie en integratie van je fijnstoffelijke informatie en lichtlichamen.
 • Onderzoeken en ontdekken van de onbegrensde mogelijkheden in jezelf.
 • In verbinding en eenheid in een wereld vol diversiteit leven.
 • Leren kennen en inzetten van de kracht en vermogens in en van jezelf.
 • Uitwisselen en delen van ieders unieke ervaringen en inbreng.
 • Openheid, ontvankelijkheid en
 • Ruimte voor datgene wat er dwars door ons heen in het moment aan het licht wenst te komen.
 • Het inzetten van de interactie in een groep en de kracht van het groepsveld voor het activeren en het her-inneren van je eigen kracht, wijsheid en vermogens.
 • Stap voor stap je individueel bewustzijn ontwikkelen op weg naar innerlijk meesterschap.

Opbouw

Onderstaande deeltrajecten vormen de fasen en de rode draad van het totale groeitraject. Vanuit deze basis vormt elk traject zich op unieke wijze en in afstemming op de deelnemers die er op dat moment zijn.  Het geheel ondersteunt en begeleidt je op jouw unieke pad.

 1. De ont-wikkeling van het zelf

Je persoonlijkheid of ego komt in contact met je oorspronkelijke zelf en je leert te vertrouwen op je eigen bron van innerlijke waarheid. Je leert je emotionele patronen, reacties, spelletjes, overtuigingen, beschermingsmechanismen en aangepast en aangeleerd gedrag kennen en doorzien. Je maakt kennis met  chakra’s en  bewustzijnslagen. Je bent in staat om vrijer en onafhankelijk te handelen en leeft meer van binnenuit.

 1. De ont-wikkeling van het hart

Je zelf gaat het leven vanuit het hart dieper verkennen, ervaren en integreren. Je leert je overgeven aan je innerlijke stem en weten. Uit je hoofd en in je gevoel aanwezig zijn. Openheid, echtheid, vertrouwen en ont-wikkeling van je intuïtieve vaardigheden staan centraal vanuit het eenheidsbewustzijn. Je leert je eigen bron van wijsheid en je zelfhelend en scheppend vermogen inzetten.

 1. De ont-wikkeling van de ziel

In dit volgende traject verken je je zielsinformatie en zul je leren om je  je heelheid en je oorspronkelijke wezen te her-inneren. Je ziel heeft net als je persoonlijkheid door traumatische belevingen en vastgezette informatie een vertekend beeld van de werkelijkheid gekregen. In vele lagen ga je je eigen waarheid en je vermogens terugvinden, zodat ze hier en nu zorgen voor nog meer kracht en vrije keus. Vanuit daar leer je je individueel zielsbewustzijn her-inneren en activeren.

 1. De ont-wikkeling van je multidimensionale herinneringen

Wil je nog een stap verder, dan kom je bij je galactische informatielagen uit, met je multidimensionale vermogens en je scheppingskracht ver voorbij alles wat je tot nu toe over jezelf wist. Je leert het bewustzijn, bestaansrecht en besef van een galactisch wezen op aarde in beheer te nemen en te leven. Je ervaart innerlijk meesterschap als mens op aarde.

Mijn weg, missie en werkwijze

Op mijn weg naar innerlijk meesterschap heb ik van alles mogen ervaren, ont-wikkelen, her-inneren en activeren. Het gaat nog steeds door. Intussen is mij duidelijk geworden dat een deel van mijn zielsmissie is om zowel mezelf als anderen de ruimte te bieden om de oorspronkelijke informatie van je individuele bewustzijn te her-inneren en leven op aarde. Ik doe dit op een eigen, authentieke manier. Het is van binnenuit ontstaan, vanuit  ontvankelijke scheppingskracht en op een manier de ik niet had kunnen voorzien of bedenken. De begeleiding en werkwijze ontstaan vanuit mijn zelf, mijn geïntegreerd individueel bewustzijn en heldere waarneming.

Praktische informatie

Het groeitraject naar innerlijk meesterschap vindt plaats in kleine groepen van 4 tot 6 deelnemers in Joure. Er is geen specifieke kennis noodzakelijk voor het instappen in het eerste traject. Na elk traject kies je zelf of je door wenst te gaan naar de volgende fase. Bij voldoende aanmelding start er telkens een nieuwe groep.

Het eerste traject ‘de ontwikkeling van het zelf’ bestaat uit 7 volledige dagen verspreid over 5 maanden. Je kunt meedoen voor 385 euro incl. BTW. Inbegrepen zijn koffie, thee en soep.

De actuele data vind je in de agenda.