Creativiteit

Creativiteit is de meest wezenlijke communicatievorm van het Zelf. Het is een enorm waardevol en helend vermogen dat ieder mens van nature in zich heeft. Vanuit je innerlijke gevoelswereld, je hart, je ziel is er een natuurlijke stroom van energie die een weg zoekt naar buiten. Vreugde, passie, enthousiasme, liefde, inspiratie, leegte, chaos en nog veel meer borrelt in een oneindige bron in jou.

Creativiteit:

 • gaat vanzelf, het is je natuurlijk vermogen
 • brengt helderheid in de chaos, brengt energie in de stof, het ongevormde krijgt vorm
 • legt verbinding tussen binnen en buiten
 • brengt je in een nieuwe werkelijkheid, het biedt oneindig veel mogelijkheden
 • brengt je in het hier en nu
 • is een vorm van expressie van jezelf, zet je in beweging, leidt tot vervulling en ontspanning
 • biedt mogelijkheid tot bewustwording, verdiept je leven en versterkt je intuïtie
 • ontwikkelt je autonomie, individualiteit, kracht, talent en vaardigheden
 • vergroot je eigenheid, zelfrespect, zelfvertrouwen, zelfwaardering en zelfkennis
 • stimuleert de samenwerking tussen mannelijk en vrouwelijk en vormt een brug
 • brengt balans, brengt je uit je hoofd naar je gevoel
 • is aanstekelijk, je inspireert vanzelf anderen ermee

Creativiteit wordt in de verschillende wetenschappen nogal verschillend geïnterpreteerd, maar wijst in het algemeen naar een vermogen om iets nieuws te scheppen.